Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 29. 12. 2019 – 05. 01. 2020

dvere do kostola

Svätej Rodiny_A 29.12.2019-05.01.2020

Odpoveď