Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

TICHÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

SVIATOSŤ OLTÁRNA 2 copyMilí priatelia,

pozývame vás k tichej adorácii pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude v stredu 18. decembra 2019 od 17.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph na Melior Street (SE1 3QP). Poklona je zakončená požehnaním so sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod.

Počas poklony bude kňaz k dispozícii pre sviatosť zmierenia.

Odpoveď