Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SPOVEDANIE A BOHOSLUŽBY V ADVENTE A CEZ VIANOČNÉ I NOVOROČNÉ SVIATKY

spoveď

 

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby počas vianočných sviatkov a novoročných sviatkov 2019-2020

 

Odpoveď