Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA 01. – 08. 12. 2019

dvere do kostola

1.advent_A 01.-08.12.2019

Odpoveď