Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 10. – 17. 11. 2019

dvere do kostola

32.NvOcR_C 10.-17.11.2019

Odpoveď