Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 27. 10. – 03. 11. 2019

dvere do kostola

30.NvOcR_C 27.10.-03.11.2019

Odpoveď