Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 06. – 13. 10. 2019

dvere do kostola

27.NvOcR  06.-13.10.2019

Odpoveď