Upozornenie/warning: Na základe nariadenia britskej vlády sa nekonajú žiadne omše až do odvolania. In compliance with Government legislation there will be no masses until further notice. 3.11.2020

MODEROVANÁ ADORÁCIA NA PRVÝ PIATOK MESIACI K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU

SVIATOSŤ OLTÁRNA 2 copySrdečne pozývame všetkých na moderovanú prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý piatok 4. októbra 2019 o 20.00 hod. (sv. omša začína o 19.30 hod.)

Príď, vzkriesený a oslávený Pán čaká aj na Teba, aby Ti daroval svojho Ducha.

Odpoveď