Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODLITBY CHVÁL

modlitbaDrahí priatelia!

Po letnej dovolenkovej prestávke vás opäť chceme pozvať na Modlitby chvál, ktoré sa budú pravidelne konať v obnovenom termíne každú tretiu stredu v mesiaci.

V septembri to bude už nasledujúcu stredu 18.9.2019 v kostole SCM.

Začíname sv. omšou o 19.30 hod., pokračujeme chválami, a potom sa môžeme ešte porozprávať a bližšie spoznať pri občerstvení v priestoroch Church Hall SCM.

Ste srdečne vítaní!

                                                                                                                  SCM Worship Team

09_banner chvaly_18_09_2019

Odpoveď