Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 18. – 25. 08. 2019

dvere do kostola20.NvOcR_C 18.-25.08.2019

Odpoveď