Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 04. – 11. 08. 2019

dvere do kostola

18.NvOcR_C 04.-11.08.2019

Odpoveď