Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 28. 07. – 04. 08. 2019

dvere do kostola17.NvOcR_C 28.07.-04.08.2019

Odpoveď