Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 21. – 28. 07. 2019

dvere do kostola16.NvOcR_C 21.-28.07.2019

Odpoveď