Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 14.NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA 07. – 14. 07. 2019

dvere do kostola

14.NvOcR_C sv. Cyrila a Metoda 07.-14.07.2019

Odpoveď