Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – SVÄTÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 30. 06. – 07. 07. 2019

dvere do kostola

sv.Petra a Pavla, apoštolov_C 30.06.-07.07.2019

Odpoveď