Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI 23. – 30. 06. 2019

dvere do kostola

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi_C 23.-30.06.2019

Odpoveď