Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 09. – 16. 06. 2019

dvere do kostola

Zoslanie DS_C 09.-16.06.2019

Odpoveď