Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 26. 05. – 02. 06. 2019

dvere do kostola

6.veľkonočná_C 26.05.-02.06.2019

Odpoveď