Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 21. – 28. 04. 2019

dvere do kostola

Veľkonočná nedeľa_C 21.-28.04.2019

Odpoveď