Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI

spoveď

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI
APRÍL 2019
kostol SCM Our Lady of La Salette and St Joseph  14 Melior Street, London, SE1 3QP
Kvetná nedeľa 14. nedeľa (Sunday) 12.20 – 12.50 pm               2.45 – 4.30 pm                 7.00 – 7.30 pm
pondelok 15. pondelok  (Monday) 10.00 am – 12.00 pm      6.45 – 7.20 pm
streda vo Veľkom týždni 17. streda (Wednesday) 5.00 – 7.20 pm                         8.15 – 9.00 pm
Veľký piatok 19. piatok   (Friday) 4.00 – 5.00 pm
Veľkonočná nedeľa 21. nedeľa (Sunday) 12.15 – 12.30 pm

 

Odpoveď