Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 5. PÔSTNU NEDEĽU 07. – 14. 04. 2019

dvere do kostola

5.pôstna_C 07.-14.04.2019

Odpoveď