Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KONCERT SLOVENSKEJ GOSPELOVEJ SKUPINY TIMOTHY

03cc_Timothy band
Milí priatelia,

Slovenská katolícka misia v Londýne v spolupráci s gospelovou skupinou Timothy Vás srdečne pozýva na koncert, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2019 (pondelok) o 19.00 hod. v kostole Slovenskej katolíckej misie v Londýne. Koncert potrvá približne 90 minút a bude zahŕňať piesne, svedectvá a modlitby nielen v slovenčine ale aj v anglickom jazyku. Nakoľko je skupina známa celosvetovo z Campfestu, neváhajte pozvať aj svojich anglicky hovoriacich priateľov. Vstupné zdarma. Dobrovoľné príspevky na podporu výdavkov s koncertom (napr. úhrada cestovného atď.), môžete odovzdať počas koncertu. Tešíme sa na Vás!

03a_timothy_brexit tour_LONDON

03a_timothy_brexit tour_LONDON

03a_timothy_brexit tour_LONDON

Odpoveď