Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4. PÔSTNU NEDEĽU 31. 03. – 07. 04. 2019

dvere do kostola4.pôstna_C 31.03.-07.04.2019

Odpoveď