Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POZVÁNKA NA PÔSTNU DUCHOVNÚ OBNOVU

PAVOL ZVARA_1Milí krajania, pozývame Vás na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch 5.-7. apríla 2019 (piatok-nedeľa) v kostole Slovenskej katolíckej misie v Londýne Our Lady of La Salette and St Joseph.

Duchovnú obnovu bude viesť rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme PaedDr. SLLic. Pavol Zvara, PhD. Do tejto funkcie bol menovaný od leta roku 2016.
Je kňazom Žilinskej diecézy. Absolvoval vyššie štúdiá v odbore liturgiky na Pápežskom aténeu sv. Anzelma v Ríme a získal doktorát na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (RKCMBF UK) v Bratislave.
Pôsobil ako vicerektor a prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a bol členom Akademického senátu RKCMBF UK.

Prosím, keby ste si uvedený termín – v prípade záujmu zúčastniť sa – zapísali do svojich osobných kalendárov.

program : PDO_5.-7.4.2019

Odpoveď