Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 3. PÔSTNU NEDEĽU 24. – 31. 03. 2019

dvere do kostola3.pôstna_C 24.03.-31.03.2019

Odpoveď