Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 2. PÔSTNU NEDEĽU 17. – 23. 03. 2019

dvere do kostola

2.pôstna_C 17.-23.03.2019

Odpoveď