Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 1. PÔSTNU NEDEĽU 10. – 17. 03. 2019

dvere do kostola

1.pôstna_C 10.-17.03.2019

Odpoveď