Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODLITBY CHVÁL

chvályDrahí priatelia!

Pozývame vás na „Modlitby chvál”, ktoré sa uskutočnia v piatok 15. marca 2019 o 20.00 hod. (po svätej o 19.30) v kostole SCM na Melior Street. Po piesňach chvál a zvelebenia bude pripravené tiež malé občerstvenie, kde sa môžeme bližšie spoznať a porozprávať.

Priveďte aj svojich známych, ktorí túžia zažiť uzdravujúcu moc Božej prítomnosti a jednotu spoločenstva.

Tešíme sa na vás!                                                                                                                                                                                              SCM Worship Team

Odpoveď