Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 8. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 03. – 10. 03. 2019

dvere do kostola

8.NvOcR_C  03.-10.03.2019

Odpoveď