Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Výzva do modlitbovej a pôstnej reťaze za Národný pochod za život v SR

pochod za životOd 2. januára 2019 na Slovensku spustili možnosť zapísať sa do duchovnej prípravy na Národný pochod za život. Príprava prebieha formou modlitbovej a pôstnej reťaze a bude trvať od 6. januára 2019 až do termínu Národného pochodu za život v Bratislave, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019. Záujemci o modlitbu a pôst sa zapisujú cez online prihlasovací formulár na stránke https://modlitby.pochodzazivot.sk/, kde si môžu vybrať čas modlitby v minimálne polhodinových intervaloch a termín pôstu v dňových intervaloch.

Skús si nájsť čas 30 min raz za týždeň, alebo na jednodňový pôst o chlebe a vode v boji za nenarodené deti, ktorých ročne u nás na Slovensku zomrie 7500. Denne je potrebných 48 ľudí v polhodinových intervaloch, aby sme sa zjednotili v modlitbe za víťazstvo kultúry života u nás na Slovensku. Za týždeň je to 336 ľudí. (Sú ľudia, ktorí sa rozhodli prihlásiť na dennú modlitbu v rovnakom čase). Skúsme byť zapísaní do tabuľky  na konkrétny čas.

Najkritickejší čas, kedy sa nik nemodli, je v noci od 00.00 do 4.00 (cez týždeň), cez víkend od 00.00 do 6.00 a potom cez deň: od 9.00h do 15.00 hod. Možno si v práci, ale obetuješ 30 minút času modlitbovej reťazi.

„Pozývame do modlitby jednotlivcov, rodiny, farnosti, spoločenstvá či komunity. Chceme sa tak v čo najväčšom počte zjednotiť v modlitbách a pôste na úmysel požehnania Národného pochodu za život a za posilnenie kultúry života v našej krajine, v našich rodinách a v srdci každého človeka,“ vysvetlil vdp. Dušan Škurla, zodpovedný za duchovnú sekciu tímu Národného pochodu za život a poverený Apoštolátom ochrany života v košickej arcidiecéze.

Na prvú hodinu v reťazi modlitieb za Národný pochod za život sa zapísal predseda KBS, bratislavský sídelný biskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po ňom nasledujú členovia duchovnej sekcie organizačného tímu pochodu z jednotlivých slovenských diecéz.

Na stránke http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/ sú k dispozícii rôzne formy modlitieb  na úmysel ochrany života, ktoré môžu modlitebníci v rámci svojho modlitbového času využiť. Pripravuje sa aj mobilná aplikácia s rovnakým obsahom, ktorá je k dispozícii.

“Modlitba a pôst sú najmocnejšími darmi, ktoré nám dal Pán na premáhanie protivenstiev, ktoré sú nad naše sily. Takým je aj kultúra smrti, ktorá dovoľuje ničiť životy najbezbrannejších a najnevinnejších ľudských bytostí – nenarodených detí a v niektorých krajinách už aj starých a chorých. Chceme povzbudiť všetkých ľudí dobrej vôle, jednotlivcov i skupiny, aby sa k tejto duchovnej aktivite pripojili, aby sme tak zvolávali hojnosť požehnanie Pána života na našu krajinu,” dodal Dušan Škurla.

Vznik online prihlasovacieho formuláru podporilo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (www.zksm.sk).

https://pochodzazivot.sk/2019/01/02/spustili-sme-prihlasovanie-do-modlitbovej-a-postnej-retaze-za-narodny-pochod-za-zivot/

Odpoveď