Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PÚŤ K PANNE MÁRII Z LA SALETTE

Our lady of La SaletteSlovenská katolícka misia v Londýne pripravuje a pozýva vás na púť k patrónke nášho chrámu do La Salette (Francúzsko) v termíne PRVÉHO Bank Holiday v UK (EARLY MAY BANK HOLIDAY), teda 4.-6.mája 2019.

Púť spolu s nami absolvuje aj otec Michael Cooley, predchádzajúci farár tejto farnosti Our Lady of La Salette and St Joseph.

Išlo by sa letecky v sobotu 4.mája do Lyonu a odtiaľ autom (taxíkom) ku svätyni Notre Dame of La Salette vo Fallavaux. Cestou by sme absolvovali prehliadku mesta Grenoble. V nedeľu by sa absolvoval duchovný program priamo vo svätyni a jej okolí. Návrat je naplánovaný na pondelok večer 6.mája letecky z Lyonu. Pred odletom by sme absolvovali prehliadku Lyonu. Ubytovanie by bolo zabezpečené v 1-2 alebo 3 lôžkových izbách so sociálnym vybavením priamo pri kostole. Ubytovanie je s polpenziou.

Ak by bol záujem a možnosť účastníkov uvoľniť sa z práce, môžeme odcestovať už v piatok 3.mája 2019.

Odhadovaná suma za celý výlet je okolo 525 GBP. (suma k 26.1.2019)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 28.februára u Veroniky Kubasovej, ktorá poskytne aj bližšie informácie. Náklady na cestu a ubytovanie bude treba uhradiť do 3.marca 2019.

Prosíme záujemcov, aby v prípade skutočného záujmu vyplnili BOOKING FORM. Všetky súvislosti s cestou vybavuje a zabezpečuje pre nás Veronika Kubasová. BOOKING FORM si môžete vyžiadať aj u sekretárky Daniely.

Odpoveď