Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 6. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 17. – 24. 02. 2019

dvere do kostola

 

6.NvOcR_C 17.-24.02.2019

Odpoveď