Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 10. – 17. 02. 2019

dvere do kostola

5.NvOcR_C 10.-17.02.2019

Odpoveď