Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODLITBY CHVÁL

Duch SvätýDrahí priatelia!

Aj v novom roku 2019 vás pozývame na „Večer modlitieb a chvál”, ktorý sa uskutoční v pondelok 21.1.2019 po svätej omši, ktorá začína o 19.30 v kostole SCM na Melior Street. Po piesňach chvál a zvelebenia bude pripravené tiež malé občerstvenie, kde sa môžeme bližšie spoznať a porozprávať.

Priveďte aj svojich známych, ktorí túžia zažiť uzdravujúcu moc Božej prítomnosti a jednotu spoločenstva.

Tešíme sa na vás!
SCM Worship Team
01_baner_21_01_2019

Odpoveď