Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

UPRATOVANIE KOSTOLA A CHURCH HALL

upratovanieV piatok 25. januára 2019 po svätej omši sa bude upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený na 20.00 hod.
Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme ho mohli chváliť v jemu dôstojnom a nám príjemnom čistom prostredí.

Odpoveď