Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU ZJAVENIA PÁNA 06. – 13. 01. 2019

dvere do kostola

Zjavenie Pána_C  06.-13.01.2019

Odpoveď