Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SVÄTEJ BOŽEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA 30. 12. 2018 – 06. 01. 2019

dvere do kostola

Svätej Rodiny 30.12.2018-06.01.2019

Odpoveď