Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 23. – 30. 12. 2018

dvere do kostola

4.adventná_C 23.-30.12.2018

Odpoveď