Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA /16. – 23. 12. 2018/

dvere do kostola

3.adventná_C 16.-23.12.2018

Odpoveď