Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA /09. – 16. 12. 2018/

dvere do kostola

2.adventná_C  09.-16.12.2018

Odpoveď