Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

UPRATOVANIE KOSTOLA

upratovanieV pondelok 26. novembra 2018 po svätej omši sa bude upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený na 20.15 hod.

Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme ho mohli chváliť v jemu dôstojnom a nám príjemnom čistom prostredí.

Odpoveď