Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SVÄTÉ OMŠE V PIATKY

svätá omšaDo Vianoc 2018 budeme mať opäť piatkové sväté omše o 19.30 hod.

Rovnako bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia pred týmito svätými omšami. Doterajší program zostáva naďalej v platnosti tak, ako je doteraz.

Odpoveď