Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 18. – 25. 11. 2018 /

dvere do kostola

33.NvOcR_B 18.-25.11.2018

Odpoveď