Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PRÍPRAVA PROGRAMU PRE DETI NA SVIATOK SV. MIKULÁŠA

Mikuláš

Milí rodičia maloletých detí,

ako viete, čoskoro sa začne obdobie adventu, ktoré nás pripravuje na príchod Vianoc. V tomto období nás vždy prichádza navštíviť sv. Mikuláš, aby nám pripomenul, že máme byť všímaví a pozorní k potrebám druhých tak, ako bol on pozorný a všímavý k ľuďom.

Keďže aj on obdarovával druhých, chceli by sme s touto tradíciou pokračovať aj v našej misii pod názvom: ‚Dar dať a dar prijať‘.

A preto by sme chceli poprosiť najmä deti, ale aj všetkých, ktorí sú vo svojom srdci stále dieťaťom, aby na poludňajšiu svätú omšu, v nedeľu 2. decembra 2018 o (13.00), priniesli malý zabalený darček pre chudobného kamaráta, ktorý v nasledujúcom týždni odovzdáme tým menej šťastným deťom.

Samozrejme, že k nám do misie príde aj sv. Mikuláš s balíčkami pre štedré deti, ktoré sa zapojili do tohto projektu.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa /prihlásiť svoje dieťa (deti), nahláste meno a vek dieťaťa najneskôr do 25. novembra 2018 cez formulár na webstránke SCM.
Link tu.

Tešíme sa na Vás!

Po tomto termíne sa už na danú akciu nebude dať prihlásiť.            

Odpoveď