Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ /28. 10. – 04. 11. 2018/

dvere do kostola

30.NvOcR_B 28.10.-04.11.2018

Odpoveď