Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 21. – 28. 10. 2018 /

dvere do kostola

29.NvOcR_B 21.-28.10.2018

Odpoveď