Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KURZ HLAHOLIKY

Zoznámte sa s históriou Veľkej Moravy a našim prvým písmom, ktoré bolo vytvorené sv. Konštantínom-Cyrilom, aby ako prvé nieslo slová evanjelia zrozumiteľné našim predkom.

Pozývame Vás na

Kurz Hlaholiky

v nedeľu po sv. omši 21.10.2018 od 14:15 do 15:15.

v Church hall, Slovenská katolícka  misia, 14 Melior Street, Londýn, SE1 3QP.

Lektor: Dr. Peter Imriš

Program:

  • Historický úvod do Veľkej Moravy (20 min.)
  • Písanie v Hlaholike (40 min.)

Cieľom kurzu je poukazovať na kresťanské korene Európy, povzbudzovať k pozitívnemu vlastenectvu cez poznanie vlastnej histórie a naučiť sa čítať a písať v Hlaholike.

Lektor Peter Imriš sa venoval hlaholike ako samouk počas štúdii vo Fínsku, neskôr v roku  2011 založil kurzy hlaholiky, s ktorými precestoval nielen Slovensko, ale dokonca USA. Na jeho kurzoch sa naučilo písať hlaholiku niekoľko tisíc účastníkov. Pridajte sa aj Vy a

oslávte 25. výročie Slovenskej štátnosti a 100. výročie založenia Československa,
pripomenutím si doby počiatkov kresťanstva nášho národa.

Odpoveď