Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PREDNÁŠKA: Život kresťanov a humanitárne projekty na Blízkom východe

IMG_1827Úvod do problematiky konfliktov v regióne Blízkeho východu

MOTIVÁCIA:
prečo konáme zbierku na Misijnú nedeľu, kam idú vyzbierané prostriedky a na aký účel, prečo máme prispievať a podporovať takéto projekty?

OBSAH:
spoznať lepšie život kresťanov v iných krajinách postihnutých vojnovým útrapami, inými politickými zriadeniami ako ich poznáme a pod vplyvom iných náboženstiev.

CIEĽ:
solidarita ako kresťanské chápanie vzájomnej zodpovednosti za ohlasovanie Evanjelia a podpora komunít a život viery v nich

PREDNÁŠATEĽ:
Prednášajúcim o živote kresťanov je Hugo Gloss, ktorý je manažérom humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity (SKCH) od roku 2015. Viackrát navštívil Irak, Sýriu a Libanon, kde SKCH v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) realizuje humanitárne projekty na pomoc utečencom a prenasledovaným kresťanom. V minulosti pracoval v Accenture Slovakia a vyštudoval medzinárodné vzťahy na univerzitách v Bologni a v Ríme. Hugo žije v Bratislave a s manželkou Martou majú 2 deti.

KEDY:  28.10.2018 o 14.15 hod.

KDE:   CHURCH HALL SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISIE V LONDÝNE

              14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

 

Odpoveď