Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 30. 09. – 07. 10. 2018 /

dvere do kostola26.NvOcR_B 30.09.-07.10.2018

Odpoveď