Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

!!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – ZMENA ČASU BOHOSLUŽIEB !!!

dvere do kostolaZMENA ČASU BOHOSLUŽIEB A DUCHOVNÉHO PROGRAMU V SCM

Od prvého septembrového týždňa r.2018 Slovenská katolícka misia v Londýne mení svoj program.

OMŠE V TÝŽDNI SA UPRAVUJÚ NASLEDOVNE:

–  PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE V STREDU SA RUŠIA ÚPLNE

–  PRAVIDELNÉ SVÄTÉ OMŠE V PIATOK SA RUŠIA, ALE ZOSTÁVA SV.OMŠA NA PRVÝ PIATOK V MESIACI

  • SPOVEDANIE A SVÄTÉ OMŠE V NEDEĽU ZOSTÁVAJÚ TAK AKO DOTERAZ
  • PRAVDIELNÉ SPOVEDANIE A SVÄTÉ OMŠE BUDÚ BÝVAŤ KAŽDÝ PONDELOK o 19.30 hod.

 

ADMINISTRATÍVNE HODINY SA UPRAVUJÚ NASLEDOVNE:

  • STRÁNKOVÉ HODINY SA PRESÚVAJÚ ZO STREDY NA PONDELOK od 15.00 – 18.00 hod., na ktoré sa stránky môžu zapísať EMAILOM prostredníctvom sekretárky SCM

STÁLY DUCHOVNÝ PROGRAM:

  • SA PRESÚVA ZO STREDY NA PONDELOKv rovnakom čase
    + Tichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou
    + Večer Modlitby chvál

SPOLOČENSKÝ PROGRAM:

  • Večer pri spoločenských hrách sa presúva na prvý piatok po adorácii.         

Odpoveď